Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Wykonanie nasadzeń, pielęgnacja roślin i utrzymanie kwietników oraz kompleksowa pielęgnacja zieleni w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.35.2020
Termin składania ofert
2020-08-18
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Martyna Kowalik-Strapczuk, tel. (85) 869 6415, Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 879 7444, 2. w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.