Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania

Przedmiot zamówienia
Wykonanie, montaż i demontaż barier ochronnych dla płazów oraz przeprowadzenie akcji czynnej ochrony płazów w Białymstoku wraz ze sporządzeniem sprawozdania
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.4.2020
Termin składania ofert
2020-01-31
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Marzena Giedrewicz-Łupińska tel. (85) 869 6412
Wykonawca
Maciej Pućkowski, ul. Racławicka 19, 15-107 Białystok
Cena brutto
13980,00

Feedback