Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywlany

Przedmiot zamówienia Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych na lotnisku Białystok Krywlany
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-X-271.28.2017.PM
Termin składania ofert 2017-08-29
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Patrycja Maksimiuk, tel. (85) 869 62 07, w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 62 70.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 5+4