Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”

Przedmiot zamówienia
Wykonanie analizy porealizacyjnej oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: „Budowa Trasy Niepodległości w Białymstoku”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.3.2020
Termin składania ofert
2020-08-13
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Justyna Trochimowicz, tel. 85 869 6812, e-mail: jtrochimowicz@um.bialystok.pl; Beata Gieleżyńska, tel. 85 869 6245, e-mail: bgielezynska@um.bialystok.pl

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.