Wykonanie analiz porealizacyjnych oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: - „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską”, - „Budowa przebudowa i rozbudowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic miasta”oraz wykonanie badań pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego wraz z opracowaniemi analizą wyników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Wykonanie analiz porealizacyjnych oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: - „Budowa przedłużenia ul. Sitarskiej w Białymstoku na odcinku od skrzyżowania z ul. Kozłową do skrzyżowania z ulicą Świętokrzyską”, - „Budowa przebudowa i rozbudowa ul. K. Ciołkowskiego w Białymstoku na odcinku od ul. A. Mickiewicza do granic miasta” oraz wykonanie badań pomiarów poziomu hałasu komunikacyjnego wraz z opracowaniem i analizą wyników w wybranych lokalizacjach na terenie Miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.7.2019
Termin składania ofert
2019-07-08
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Justyna Trochimowicz, tel. 85 869 6812 i Beata Gieleżyńska, tel. 85 869 6245, w sprawach proceduralnych: Agnieszka Matulewicz, tel. 85 869 6249
Wykonawca
BAASA Acoustics s.c., ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica
Cena brutto
54.040,00

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony