Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Utrzymanie miejskich terenów zieleni w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.44.2020
Termin składania ofert
2020-10-16
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Monika Kordiukiewicz, tel. (85) 879 7444, Nina Karczewska, tel. (85) 869 6523, Ewa Kotlarska-Łucka, tel. (85) 879 7443, 2. w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 6204.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.