Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku - Rejon Północ

Przedmiot zamówienia
Utrzymanie i bieżąca konserwacja oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z realizacją projektów organizacji ruchu na terenie miasta Białegostoku - Rejon Północ
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.6.2020.PR
Termin składania ofert
2020-07-30
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Kalinowska, tel. (85) 869 6997; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 879 7269, Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.