Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne

Przedmiot zamówienia
Usuwanie z terenu miasta Białegostoku odpadów, w tym wykazujących właściwości niebezpieczne
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.9.2020
Termin składania ofert
2020-03-17
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Wojciech Perkowski, tel. (85) 869 6519, Dariusz Sobociński, tel. (85) 879 7210, 2. w sprawach proceduralnych: Urszula Szkiłądź, tel. (85) 869 6404, Sylwia Kozłowska, tel. (85) 869 6270.

Feedback