Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 76.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji

Przedmiot zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 76.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DFN-I.271.3.2017
Termin składania ofert 2017-11-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Tomasz Marek Maciorowski
Wykonawca Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna II Regionalne Centrum Korporacyjne w Białymstoku
Cena brutto 1.808.800,00 PLN

Feedback

wynik operacji: 9*8