Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 76.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji

Przedmiot zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 76.000.000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DFN-I.271.3.2017
Termin składania ofert 2017-11-17
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Tomasz Marek Maciorowski

Feedback

wynik operacji: 9+4