udzielenie kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 40.000.000,- PLN na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego

Przedmiot zamówienia udzielenie kredytu bankowego krótkoterminowego w wysokości 40.000.000,- PLN na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetowego
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DFN-I.271.2.2017
Termin składania ofert 2017-09-22
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Tomasz Marek Maciorowski
Wykonawca Bank Gospodarstwa Krajowego
Cena brutto 169.545,21 PLN

Feedback

wynik operacji: 10-4