Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji

Przedmiot zamówienia
Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 80.000.000,- PLN na pokrycie planowanego deficytu 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DFN-I.271.8.2019
Termin składania ofert
2019-11-06
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Tomasz Marek Maciorowski tel. (85) 869 69 73, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32
Wykonawca
Bank Gospodarstwa Krajowego
Cena brutto
2.056.000 PLN

Feedback