Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.

Przedmiot zamówienia Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Białymstoku, ul. Kawaleryjska 70, wraz z robotami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenu.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.21.2017
Termin składania ofert 2017-07-05
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Unieważnione
Osoba do kontaktu Karolina Malinowska - w sprawach formalnych, Paulina Bajko - w sprawach proceduralnych

Feedback

wynik operacji: 5+3