Świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych oraz wysyłki wezwań do zapłaty i powiadomień o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG

Przedmiot zamówienia
Świadczenie usług udostępniania informacji gospodarczych oraz wysyłki wezwań do zapłaty i powiadomień o wpisie dłużnika do Rejestru Dłużników BIG
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
BKM-I.271.4.2021
Termin składania ofert
2021-06-16
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Paweł Wrotnowski, tel. (85) 869 69 81, W sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 62 04, Beata Rapczewska tel. (85) 879 72 56

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.