Świadczenie usług technicznych podczas 4 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.

Przedmiot zamówienia Świadczenie usług technicznych podczas 4 uroczystości państwowych, miejskich oraz patriotyczno-religijnych organizowanych na terenie Miasta Białegostoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DPM-I.271.13.2017
Termin składania ofert 2017-08-18
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Karolina Stachnik, tel. 85/869 6251, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 85/869 6249
Wykonawca FunAtiX Team Błażej Kowalski, ul. Wiklinowa 50, 15-157 Białystok
Cena brutto 44600,00

Feedback

wynik operacji: 7-4