Skład, korekta, druk i dostawa publikacji "Architektura drewniana w Białymstoku"

Przedmiot zamówienia
Skład, korekta, druk i dostawa publikacji "Architektura drewniana w Białymstoku"
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
MKZ.271.1.2020
Termin składania ofert
2020-05-08
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Piotr Firsowicz tel. (85) 879 72 22

Feedback