Rozbudowa ul. Depowej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Przedmiot zamówienia
Rozbudowa ul. Depowej w Białymstoku wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.11.2020
Termin składania ofert
2020-08-12
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Edyta Kulesza, tel. (85) 869 60 92, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.