Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną

Przedmiot zamówienia
Rozbudowa Alei Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku od ul. Wileńskiej do terenu kolejowego przy ul. Poleskiej wraz z infrastrukturą techniczną
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.16.2018.JZ
Termin składania ofert
2020-08-28
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
- w sprawach merytorycznych: Joanna Zimnoch, tel. (85) 869 6207, - w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska -Słyż, tel. (85) 879 7617.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.