Remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)

Przedmiot zamówienia
Remont studzienek kanalizacji deszczowej na terenie Miasta Białegostoku położonych w pasie drogowym (regulacja studzienek w stosunku do powierzchni jezdni)
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.3.2020.PR
Termin składania ofert
2020-05-07
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Agata Karasowska, tel. (85) 869 7218, w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 879 72 69, Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617

Feedback