Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostokudo centrum monitoringu

Przedmiot zamówienia
Przesyłanie obrazu z kamer monitoringu wizyjnego na terenie miasta Białegostoku do centrum monitoringu
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM- XIV.271.56.2024
Termin składania ofert
2024-07-15
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
1. w sprawach merytorycznych: Magdalena Anszczak - Pycz, tel. (85) 869 6751; Marek Zalewski, tel. (85) 879 7526 2. w sprawach proceduralnych: Paulina Edyta Karaszewska, tel. (85) 879 7217, Sylwia Trykoszko, tel. (85) 879 7309
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne
Powrót na początek strony