Przeglądy, konserwacja, czyszczenie oraz naprawa separatorów i osadników będących w utrzymaniu miasta Białystok

Przedmiot zamówienia
Przeglądy, konserwacja, czyszczenie oraz naprawa separatorów i osadników będących w utrzymaniu miasta Białystok
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.29.2020
Termin składania ofert
2020-07-15
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Wojciech Łuksza, tel. (85) 879 7203, Justyna Bielecka, tel. (85) 869 6172; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska, tel. (85) 869 6475, Edyta Kotyńska-Słyż, (85) 879 7617

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.