Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wilczej w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Przebudowa oświetlenia ulicznego ul. Wilczej w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.48.2017.EK
Termin składania ofert 2017-07-21
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Edyta Kulesza tel. (85) 869-60-92

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 7-2