Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie pn. "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość"

Przedmiot zamówienia
Pełnienie funkcji specjalisty ds. organizacyjnych w projekcie pn. "Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość"
Typ zamówienia
Usługi społeczne
Nr zamówienia
26.8.2019
Termin składania ofert
2019-06-17
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Cezary Łempicki, tel. 85 742 12 13 wew. 24

Feedback