Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaż deszczomierzy korytkowych wraz z osprzętem

Przedmiot zamówienia
Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaż deszczomierzy korytkowych wraz z osprzętem
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.93.2020
Termin składania ofert
2020-11-27
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Pani Justyna Bielecka tel. 85 869 61 72, Pan Wojciech Łuksza tel. 85 879 72 03

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.