Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaż deszczomierzy korytkowych wraz z osprzętem

Przedmiot zamówienia
Opracowanie modelu hydraulicznego kanalizacji deszczowej wraz z opomiarowaniem. Etap I. Dostawa i montaż deszczomierzy korytkowych wraz z osprzętem
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.93.2020
Termin składania ofert
2020-11-27
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Pani Justyna Bielecka tel. 85 869 61 72, Pan Wojciech Łuksza tel. 85 879 72 03

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: