Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji uregulowania przepływu wód w rzece Białej oraz wykonanie ekspertyzy hydrotechnicznej na odcinku od ul. Plażowej do granic miasta Białegostoku w rejonie oczyszczalni ścieków
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DGK-IV.271.72.2017
Termin składania ofert 2017-08-21
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytotycznych: Krzysztof Druba (85) 869 6525; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (85) 869 6475

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11-6