Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy ulic na terenie miasta Białegostoku.

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy ulic na terenie miasta Białegostoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.46.2017.MZ
Termin składania ofert 2017-07-25
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85) 869 67 65 , w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska , tel. (85) 869 62 70

Feedback

wynik operacji: 8*4