Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy ulic na terenie miasta Białegostoku.

Przedmiot zamówienia Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowych budowy ulic na terenie miasta Białegostoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.46.2017.MZ
Termin składania ofert 2017-07-25
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska, tel. (85) 869 67 65 , w sprawach proceduralnych: Sylwia Kozłowska , tel. (85) 869 62 70
Wykonawca Część I, III, IV, V, VI - DROGOWIEC Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 10 lok. 3, 15-333 Białystok; Część II, VII - Arteria Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok
Cena brutto część I - 145 140,00 zł, część II - 184 500,00 zł, część III - 157 686,00 zł, część IV - 78 720,00 zł, część V - 41 820,00 zł, część VI - 59 286,00 zł, część VII - 34 440,00 zł

Feedback

wynik operacji: 10+9