Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę fragmentu ulicy J. K. Kluka w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego

Przedmiot zamówienia
Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej na rozbudowę fragmentu ulicy J. K. Kluka w Białymstoku wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.3.2020
Termin składania ofert
2020-07-31
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Siemieniuk tel. (85) 869 68 11, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 62 04.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.