Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11

Przedmiot zamówienia Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 4 w Białymstoku, ul. Porzeczkowa 11
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.31.2019
Termin składania ofert 2019-11-22
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Izabela Konecka, tel. (85) 869 60 30, w sprawach proceduralnych: Joanna Pieńkowska, tel. (85) 869 69 32

Feedback