Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.14.2017
Termin składania ofert 2017-05-05
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Anna Trojanowska – w sprawach merytorycznych; Anna Obuchowska – w sprawach proceduralnych.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 10-2