Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji VI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku, ul. Warszawska 8.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.14.2017
Termin składania ofert 2017-05-05
Kategoria Usługi
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu Anna Trojanowska – w sprawach merytorycznych; Anna Obuchowska – w sprawach proceduralnych.
Wykonawca EN STUDIO Marcin Tur 15-268 Białystok, ul. Z. Krasińskiego 2 lok. 7
Cena brutto 147 500,00 zł

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 9-9