Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku II

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Stanisława Staszica w Białymstoku II
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.12.2020
Termin składania ofert
2020-08-04
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Magdalena Zalewska tel. (85) 869 67 65, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 7617
Wykonawca
PROLUS Piotr Łuszyński, ul. Świerkowa 71, 16-070 Krupniki
Cena brutto
11 931,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.