Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przepustów w rejonie ul. Cz. Miłosza i ul. Świętojańskiej (w związku z decyzją DOŚ-I.60331.5.2018) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DIN-III.271.6.2020
Termin składania ofert
2020-08-05
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Horodeńska, tel. (85) 879 74 05, w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. (85) 869 62 04

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.