Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej do celów obrony cywilnej na osiedlu Tysiąclecia w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej do celów obrony cywilnej na osiedlu Tysiąclecia w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.34.2017
Termin składania ofert 2017-10-09
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Iwona Nartowicz, tel. 869 60 30; w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 869 62 49
Wykonawca Przedsiębiorstwo Geologiczne „TRAP” Kazimierz Figarski, Porosły Kolonia 41B, 16 - 070 Choroszcz
Cena brutto 193 479,00 zł

Feedback

wynik operacji: 10+9