Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej do celów obrony cywilnej na osiedlu Tysiąclecia w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa studni głębinowej do celów obrony cywilnej na osiedlu Tysiąclecia w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-III.271.34.2017
Termin składania ofert 2017-09-21
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu W sprawach merytorycznych: Iwona Nartowicz, tel. 869 60 30; w sprawach proceduralnych: Ewa Tomaszczyk, tel. 869 62 49

Feedback

wynik operacji: 6*4