Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ulic Bohaterów Monte Cassino i Łomżyńskiej w Białymstoku wraz z infrastrukturą techniczną
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-X.271.10.2020
Termin składania ofert
2020-07-30
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Anna Hodun, tel. (85) 869 60 29, w sprawach proceduralnych: Jolanta Aleksandrowicz, tel. (85) 879 73 09, Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17
Wykonawca
Biuro Projektów ARTERIA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 49 lok. 412, 15-002 Białystok
Cena brutto
461 250,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.