Opracowanie dokumentacji projektowej na:Część I „Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej”Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87”- wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Przedmiot zamówienia
Opracowanie dokumentacji projektowej na: Część I „Budowa odwodnienia oraz zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Cedrowej” Część II „Odłączenie rowu oraz budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wasilkowskiej 87” - wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. PLN
Nr zamówienia
ZDM-XIV.271.12.2021
Termin składania ofert
2022-01-31
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Joanna Bielawiec, tel. (85) 879 7213; w sprawach proceduralnych: Justyna Trochimowicz, tel. (85) 869 68 12, Ewa Tomaszczyk tel. (85) 869 6204
Kategoria newslettera
Zamówienia publiczne

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: