Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni przy ul. Warmińskiej oraz urządzeń street workout w Parku Antoniuk w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa siłowni przy ul. Warmińskiej oraz urządzeń street workout w Parku Antoniuk w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia DIN-II.271.43.2017
Termin składania ofert 2017-09-29
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Piotr Bujko, tel. (85) 869 68 51, w sprawach proceduralnych: Anna Obuchowska , tel. (85) 869 62 04
Wykonawca HYDROS PLUS Tomasz Kulesza, Bohdan 25A, 16-002 Dobrzyniewo Duże
Cena brutto 488 310,00 zł

Feedback

wynik operacji: 7+6