Konserwacja fontann i zdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Przedmiot zamówienia
Konserwacja fontann i zdroju ulicznego zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.97.2020
Termin składania ofert
2021-02-04
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Łukasz Pawełko (DGK), tel. (85)869 65 25; w sprawach proceduralnych: Jolanta Kiersnowska (DGK), tel. (85) 869 6474 Sylwia Kozłowska (BZP), tel. (85) 869 62 70

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.