Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych”, wraz z tablicą memoratywną oraz formami upamiętniającymi: płk. Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka", w Parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.

Przedmiot zamówienia Konkurs rzeźbiarsko-architektoniczny na opracowanie koncepcji projektowej „Alei Niezłomnych”, wraz z tablicą memoratywną oraz formami upamiętniającymi: płk. Ryszarda Kuklińskiego i mjr. Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszka", w Parku Konstytucji 3-go Maja w Białymstoku.
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia URB-X.271.3.2017
Termin składania ofert 2017-05-18
Kategoria Usługi
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Marcin Minasz, tel.: 85 869 66 36

Feedback

wynik operacji: 10-5