Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska

Przedmiot zamówienia
Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
DGK-IV.271.26.2020
Termin składania ofert
2020-03-24
Kategoria
Usługi
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Ryszard Henryk Ziemblicki tel. (85) 879 7306

Feedback