Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w BIałymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa środków czystości do Urzędu Miejskiego w BIałymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.41.2019
Termin składania ofert 2019-10-14
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Izabela Buczyńska, Elwira Puławska

Feedback