Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku II

Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby promocji Białegostoku II
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
KPS-II.271.34.2020
Termin składania ofert
2020-08-12
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
Marlena Suchcicka-Chmielewska, tel. 85 869 66 43

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.