Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III

Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów promocyjnych do Urzędu Miejskiego w Białymstoku III
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
KPS-II.271.73.2019
Termin składania ofert
2019-10-16
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
W sprawach merytorycznych: Marlena Suchcicka-Chmielewska 85 869 6643 W sprawach proceduralnych: Paulina Bajko 85 879 7237

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.