Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa

Przedmiot zamówienia
Dostawa materiałów odblaskowych i edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BZK-V.271.1.2020
Termin składania ofert
2020-04-03
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Hanna Mingielewicz tel. 85 869 6515 (w zakresie procedury zamówień publicznych), Katarzyna Giesko tel. 85 879 7319 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

Feedback