Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku

Przedmiot zamówienia Dostawa kserokopiarek oraz niszczarek do Urzędu Miejskiego w Białymstoku
Typ zamówienia Zamówienia publiczne do 30 tys. EUR
Nr zamówienia OBU-IV.271.6.2017
Termin składania ofert 2017-04-28
Kategoria Dostawy
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu Małgorzata Racewicz

Feedback

wynik operacji: 7+3