Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB

Przedmiot zamówienia
Dostawa i montaż elementów Systemu Informacji Miasta Białegostoku (SIMB) oraz konserwacja istniejących elementów SIMB
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IV.271.9.2020.PR
Termin składania ofert
2020-07-23
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Rozstrzygnięte
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Dorota Białous, tel. (85) 879 7267; w sprawach proceduralnych: Patrycja Ruła, tel. (85) 879 7269, Marek Krawców, tel. (85) 879 7237
Wykonawca
JD Inżynieria Ruchu Dominik Jerzy, Guzowatka 7b, 05-252 Dąbrówka
Cena brutto
278 595,00 zł

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.