Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej

Przedmiot zamówienia
Dostawa biletów Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.2.2020
Termin składania ofert
2020-02-07
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Anna Iwaniuk, tel. 85 869 69 93

Feedback