Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare

Przedmiot zamówienia
Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.16.2019
Termin składania ofert
2019-11-20
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Przemysław Kowalewski tel. 85 879 69 88 (BKM), Beata Rapczewska tel. 85 879 72 56 (BKM0, Edyta Kotyńska - Słyż tel. 85 879 76 17 (BZP)

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.