Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare

Przedmiot zamówienia
Dostawa 60 000 szt. kart zbliżeniowych Mifare
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
BKM-I.271.4.2020
Termin składania ofert
2020-03-19
Kategoria
Dostawy
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
Przemysław Kowalewski, tel. 85 879 69 88

Feedback