Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”

Przedmiot zamówienia
Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Nadrzecznej w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.2.2020
Termin składania ofert
2020-03-31
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Róża Ciołko, tel. (85) 869 68 11, w sprawach proceduralnych: Edyta Kotyńska-Słyż, tel. (85) 879 76 17

Feedback