Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”

Przedmiot zamówienia
Budowa urządzeń oświetlenia ulicznego w ulicy Augustowskiej, Angielskiej i Grunwaldzkiej oraz wymianie i wyniesieniu szafek oświetlenia ulicznego w Białymstoku w formule „zaprojektuj i buduj”
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-III.271.19.2020
Termin składania ofert
2020-09-22
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
W toku
Osoba do kontaktu
w sprawach merytorycznych: Monika Siemieniuk, tel. (85) 869 68 11, w sprawach proceduralnych: Marek Krawców, tel. (85) 879 72 37

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.