Budowa sięgacza ulicy Żwirki i Wigury

Przedmiot zamówienia Budowa sięgacza ulicy Żwirki i Wigury
Typ zamówienia Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia ZDM-III.271.63.2017
Termin składania ofert 2017-08-28
Kategoria Roboty Budowlane
Status Postępowania W toku
Osoba do kontaktu w sprawach merytorycznych: Adam Sztabkowski, tel. (85) 869 67 35 , w sprawach proceduralnych: Paulina Bajko, tel. (85) 869 62 04

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 4+3