Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wysoki Stoczek do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku

Przedmiot zamówienia
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż Al. Jana Pawła II na odcinku od ul. Wysoki Stoczek do ul. Konstytucji 3 Maja w Białymstoku oraz utworzenie miejsc Bike&Ride w Białymstoku
Typ zamówienia
Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. EUR
Nr zamówienia
ZDM-IX.271.11.2019
Termin składania ofert
2019-09-24
Kategoria
Roboty Budowlane
Status Postępowania
Unieważnione
Osoba do kontaktu
Elżbieta Rozkładaj tel. 85 869 6178 w sprawach merytorycznych, Joanna Pieńkowska tel. 85 869 6932 w sprawach proceduralnych

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego: